Tuyển dụng

Chúng tôi luôn đặt niềm tin vào nhân sự của mình và mỗi thành viên là một nhân tố không thể tách rời. Thành công của Công ty được chia sẻ cho các cá nhân dựa trên mức độ đóng góp của từng người. Hơn thế nữa, bạn sẽ luôn có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, phát triển nghề nghiệp và đạt thành công vì Công ty luôn có những định hướng phát triển mới.

Nếu bạn mong muốn đồng hành cùng chúng tôi, đừng ngừng ngại và hãy gửi thông tin của bạn vào địa chỉ email vanphong@sieuthinongsanvn.com nhé!